בכל מקום בתקנון זה שבו נעשה שימוש בלשון נקבה או זכר, הכוונה היא לשני המינים.
תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר, והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

קנין רוחני וזכויות יוצרים

האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של  המבוך ספרים בע"מ. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או למכור את התכנים שבאתר לרבות התמונות האיורים ,מאגרי הנתונים, העיצובים, הטקסטים וסימני המסחר שבאתר בלא לקבל את אישור העסק מראש ובכתב. אין ולא יהיו לאיש זכויות או תביעות כספיות או רוחניות כלשהן באתר בהווה או בעתיד, ללא חוזה כתוב וחתום ע"י הוצאת המבוך ספרים בע"מ.

להוצאת המבוך ספרים בע"מ אין ולא תהיה כל אחריות  לגבי הפעילויות המוצעות באתר, כולל המשימות והמשחקים במרחב הציבורי. ההשתתפות במשימות ובמשחקים הינה על אחריות המשתתפות והמשתתפים בלבד.

אתר המבוך נועד להיות מרחב בטוח לילדות, לילדים ולמשפחות. האתר מזמין ילדים לשלוח תגובות, תמונות ויצירות.

כל תגובה או תמונה אשר אינן הולמות את רוח האתר לא תפורסמנה. אתר המבוך אינו מתחייב להעלות כל תגובה, תמונה או תוכן אחר אשר נשלח אליו.

במידה ומצאתם תמונה או טקסט שברצונכם להוריד מהאתר נשמח אם תפנו להנהלת האתר באמצעות כפתור ה"צור קשר" או בפניה למייל: info@hamavoch.org ומנהלות האתר יפעלו תוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימים מזמן קבלת ההודעה להסיר את התמונה, התגובה או הטקסט.

רכישה באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף. 

כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

מחירי הספרים כוללים מע"מ על פי הדין.

רישומי המחשב של החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
תמונות הספרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הספרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.

כל המחירים באתר מופיעים על גבי הספרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי הספרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה על פי המחירים המעודכנים.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים הטבות והנחות.
הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

יצירת קשר

במספר הטלפון 052-5558675
או במייל: info@hamavoch.org

ביטול עסקה ומדיניות החזרת ספרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)

בידי המזמינה לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

ביטול לפני שליחת הספר ללקוחה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה או לאחר שליחת המוצר אל נקודות האיסוף:
יש ליצור קשר במייל עם מוקד שרות הלקוחות של האתר info@hamavoch.org

  1. יש לציין במייל את מספר העסקה ואת סיבת הביטול.
  2. לאחר קבלת אישור להחזרת הספרים יש לשלוח את הספרים לכתובת – הוצאת "המבוך" שד' בן צבי 7, רמת-גן 5224712
  3. לאחר קבלת וקליטת הספרים במען כרטיסכן יזוכה .
    כן יובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית – תוך 14 יום מקבלתו.
    כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

תקנון משלוח כתבי יד להוצאת המבוך ספרים

בהוצאת המבוך שמחים על החלטתך לשלוח אלינו את כתב היד. אנחנו מקבלים כתבי יד המיועדים לילדים ולנוער.

יש לשלוח קובץ של כתב היד המלא דרך האתר או בכתובת המייל: info@hamavoch.org.

לא יתקבלו כתבי יד שאינם גמורים.

לכתב היד יש לצרף עמוד שער שיכלול הצגה מלאה ככל האפשר של הספר: תקציר העלילה, סוגה, מידע על המחבר/ת, רשימת פרסומים קודמים (אם יש) וכל מידע נוסף שעשוי לסייע לנו לקבל תמונה מלאה ככל האפשר של היצירה. 

יש לציין את השם, הכתובת, הדוא"ל, ומספרי הטלפון של מחבר/ת כתב היד.

עם אישור קבלת כתב היד ניידע כיצד להעביר את דמי הטיפול על סך 100 שקלים.

דמי הטיפול לא יוחזרו בכל מקרה, בין אם כתב היד יידחה ובין אם יתקבל.

אנחנו מתחייבים לזמן תגובה של 14 ימי עסקים מיום קבלת אישור קבלת כתב היד במייל. במקרים של עומס או נסיבות חדשות ניידע באתר על זמן התגובה העדכני.

אם כתב היד הינו ארוך במיוחד ובנסיבות מיוחדות אחרות נודיע במייל על זמן התגובה הנדרש לנו.

איננו מתחייבים למסור פרטים על הסיבות להחלטתנו. אנא קבלו אותה ברוח טובה גם אם אינה תואמת את ציפיותיכם.

מדיניות פרטיות

האתר שומר על את הפרטיות של המבקרות והמבקרים בו. כל הפרטים יישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י התקנון ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.

מאגר המידע ואבטחת המידע

על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. אולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות או להירשם לדיוורים באמצעות האתר מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע רכישה דרך האתר יישמרו במאגר המידע של  המבוך ספרים בע"מ. החברה תנקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. האתר עומד בתקן PCI DSS ופועלות במסגרתו מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש. המערכות מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות מערכת האינטרנט. יחד עם זאת האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך האתר וחברת המבוך לא ישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של שימוש במידע ותמונות שנמסרו על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, משימוש בלתי הוגן של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האתר.

שימוש במידע

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן: ביצוע הזמנות ורכישת מנויים ו/או מוצרים של קבוצת אדם עולם בע"מ; יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע; משלוח מידע ופרסומים בנוגע לפעילות קבוצת אדם עולם לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. המשתמש רשאי להודיע לחברה בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

חברת המבוך ספרים בע"מ מתחייבת להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או שהדבר נדרש לצורך בקשה שהעלה המשתמש או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה או במקרה שהוצאת המבוך ספרים בע"מ תקבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.

אחריות המשתמשים

המשתמשת מסכימה כי היא בלבד תשא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לה בגין השימוש באינפורמציה הרשומה באתר, לרבות צד שלישי.

זמינות האתר

החברה מתחייבת לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתה, יחד עם זאת החברה לא מתחייבת כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

סמכות שיפוט

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב. על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

דילוג לתוכן